fbpx

Клептократія як виклик демократичним політичним стандартам

14 грудня неурядова громадська інституція — Інститут Хадсона виступив платформою для обговорення актуальної до політичного сьогодення теми клептократії в політиці, книги Minxin Pei «Клановий капіталізм в Китаї: динаміка розпаду режиму».

       Серед запрошених експертів варто відмітити Річарда МакГрегора, Ендрю Ведемана та Евана Осноса, який приєднався до розмови з приводу унікальних аспектів клептократії Китаю і його значення для розуміння клептократії в усьому світі. Компанія Sic Group Ukraine  в особі К. Одарченко, долучилася до обговорення як загальної тематики заходу,  а також вираження своїх фахових інтерпретації клептокартичного феномену через призму української політичної реальності.

       Модератором заходу виступив Чарльз Девідсон, Executive Director, Kleptocracy Initiative, Hudson Institute.

      Для наочності треба вказати, що сам термін клепткоартії є більше публіцистичним ніж науковим, хоча той же Інститут Хадсона вже не перший рік розвиває в експертному середовищу дискусію з цієї теми. Клептократія — це швидше ідеологічний ярлик, що акцентує увагу на такому політичному режиму, при якому основні державні рішення продиктовані, в першу чергу, безпосередньою матеріальною зацікавленістю вузької групи осіб, які ці рішення приймають. До наслідків клептократичного режиму відносять несприятливі стосовно успіхів держави в економіці, політичних справах і цивільному праві. Клептократія в уряді часто зменшує перспективи залучення іноземних інвестицій й різко послаблює внутрішній ринок і міжнародну торгівлю. Оскільки клептократія привласнює гроші громадян шляхом зловживання коштами, отриманими від сплати податків, або зі схем відмивання грошей, клептократично структурована політична система призводить до погіршення рівня життя практично кожного громадянина. Крім того, гроші, що крадуться клептократами, часто беруться з коштів, які призначалися для суспільних благ, таких, як будівництво лікарень, шкіл, доріг, парків тощо, що ще більше погіршує якість життя громадян, які живуть при клептократії.

        За словами автора книги, «коли лідер Китаю Ден Сяопін розпочав впроваджувати ряд економічних реформ в кінці 1970-х, він був головним ініціатором політики «чотирьох модернізацій» і побудови «соціалізму з китайською специфікою», які призвели до бурхливого економічного зростання в Китайській народній республіці і досягнення одних з найвищих у світі темпів зростання економіки. Втім на сьогоднішній день «соціалізм із китайською специфікою зазнав клептокартичних корекцій. Симптомами клептокартії В Китаї, на думку Minxin Pei є ендемічна корупція, різке зростання нерівності в доходах, і зростаюча соціальна напруженість в китайському суспільстві.

       Експертами на публічному заході з обговорення книги про китайську клептократію було відмічено, що взагалі для клептократії є характерними не лише нехтування владою виконанням довгострокових цілей розвитку держави та суспільства, але й симуляція боротьби з корупцією, в тому числі у вищих , а не лише на низьких рівнях політичної влади.

      Безумовно важливо зазначити і про небезпеку клептократії, адже вона нівелює сам принцип сумісності закону і прав людини. В сучасному Китаї, де політичний порядок дений та вплив на інститут прав людини формує єдина політична партія – комуністична партія КНР, права підпорядковуються закону. В західній моделі ж демократії навпаки – закон лише відображає і гарантує права і свободи людини.

             На думку, Катерини Одарченко, керуючого партнера Sic Group Ukraine, саме чинник корупції, в більшій мірі є стимулом до відтворення клептократичних практик в будь-якій державі. Країни пострадянського простору не є виключенням. Наступним важливим акцентом, що сприяв становленню клептократії в політичних режимах, зокрема і в Україні, були саме  негативні  тенденції в політичній, соціальній, економічній сферах України, які призвели до накопичення певного кримінального потенціалу в суспільстві, а також елітах. Проблема корупції в Україні, напряму пов’язана з економічними та політичними реформами незалежної держави, оскільки проникнення корупційної складової на різні рівні влади гальмує, будь-які демократичні перетворення.

      Як стверджує, український науковець В. Пелішенко, корупція справедливо розглядається як результат формування клептократичного режиму в Україні. Останній процес відбувався при активній участі криміналітету, який за роки незалежності трансформував соціальні інститут «під себе», подолавши за ці роки моральні, освітні, правові, політичні фільтри, які забороняли входження кримінальних елементів у владні структури, тим самим допускаючи існувати на порядку денному життя країни як корупцію, непотизм, хабарництво, шахрайство, а також не цивілізований, не публічний лобізм.

 

         Sic Group Ukraine від початку свого існування виступає за узаконення на законодавчому рівні практик та способів саме цивілізованого лобізму, адже вважає не припустимим аби інститут лобізму і надалі лишався стереотипним прообразом корупції. Компанія закликає політичне керівництво України до впровадження дієвих політичних, економічних реформ, до публічного і справедливого діалогу із середнім та малим бізнесом, до підтримки впровадження практики цивілізованого лобізму.